Premium bøger

Statistik for finansøkonomer

Adgang til statistik for videregående akademi- og universitetsuddannelser indenfor økonomi som fx. finansbachelor, finansøkonom etc.
Undervisningsmaterialer, bestående af, teori, opgaver, podcasts, interaktive quizzer, opgave-videoer, teori-videoer samt seneste opdaterede version af statistikprogrammet Freestat

Erhvervs- og Finansjura i økonomisk kontekst

Undervisningsmaterialer, bestående af, teori, lovbibliotek, materialesamling, opgaver, podcasts, interaktive quizzer og teori-videoer.

Bogen indeholder blandt andet kapitler om:

1. Retsstaten
2. Retskilderne
3. Aftaleret
4. Fuldmagter og mellemmænd
5. Forbrugeraftaler og forbrugerbeskyttelse
6. Erstatnings-, forsikrings- og compliancereglerne
7. Køb
8. Virksomhedsformer og hæftelser
9. Insolvensret
10. Kreditaftaler
11. Kautionsforhold
12. Fordringer, gældsbreve og pantebreve
13. Ophør af fordringer
14. Pant i fast ejendom, løsøre og virksomhedspant
15. Tingsretlige konflikter
16. Handel med fast ejendom
17. Familieret
18. Arveretten
19. Lovsamling

Gratis apps

App Erhvervsøkonomi

Investering- og finansiering

Adgang til app til beregning af investeringers lønsomhed og finansieringkalkuler. Dennne app indeholder ligeledes eksamensopgaveløsninger.

App Erhvervsøkonomi

Optimering, elasticiteter og kalkulation

App til beregning af optimering ved forskellige markedsformer, elasticiteter, krydspriselasticiteter og kalkulationer. Denne app indeholder også en del teori og opgavevideoer.

Gratis online materialer

Matematik med økonomisk profil

Adgang til Matematik. Undervisningsmaterialer, bestående af, teori, opgaver, interaktive quizzer, opgavevideoer, teori-videoer.Matematik med økonomisk profil for CBS HD

Adgang til Matematik for Matematik med økonomisk profil for CBS HD. Undervisningsmaterialer, bestående af, teori, opgaver, interaktive quizzer, opgavevideoer, teori-videoer.

Metode Data for finansøkonomer

Adgang til Metode Data for finansøkonomer. Undervisningsmaterialer vedr. Excel og Google Forms bestående af: datasæt opgaver, opgavevideoer.Indledende Excel for HD 1. del

Adgang til Excel optimering for CBS HD. Undervisningsmaterialer, bestående af opgaver og opgavevideoer.